Algemene informatie

Groep 1/2

Dag allemaal,

Wij zijn Henriët Poot en Jannie Dijkman, leerkrachten van de groepen 1 en 2 voor het schooljaar 2018/2019.
Wij werken met veel plezier op de Christelijke Daltonschool Ichthus in Baflo.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Jannie voor de groep en juf Henriët op donderdag. De kleuters van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De kleuters van groep 2(en 3) mogen op vrijdagochtend direct naar de kleedkamers van het gymlokaal worden gebracht. Hier gaan ze gymmen o.l.v. meester Gerko Floor. Na gym neemt juf Sandra de kinderen van groep 2 & 3 onder haar hoede en volgen ze hun programma waar later op de ochtend groep 4 ook aanschuift.

 

 

Hoe werken wij op school?

Wij werken met dagkleuren op onze school:

maandag (gele dag)dinsdag (blauwe dag); woensdag (groene dag);
donderdag (rode dag); vrijdag (oranje dag);

Tevens hangen er dagritmekaarten in de klas; de daghulpjes verschuiven de zwarte pijl, zodat de kleuters precies weten wat we zoal doen op een dag: Kring, Godsdienstige vorming, Bewegen (buiten, gym- of spellessen); Pauze (fruit eten); Taal- en/of rekenactiviteiten;
Taken uitvoeren(Knutselen en/of ontwikkelingsmateriaal),Spelen, Muziek etc.

Tijdsoriëntatie: We hebben een tijdwijzer in de klas(van pompom) en aan de hand van pictogrammen kunnen de kleuters heel goed zien wat voor het weer het die dag is, of er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden (zoals een verjaardag) en welke dag en maand het op dat moment is. Zo is tijdsoriëntatie duidelijk zichtbaar.

In de kleuterklas werken we met thema’s; ook sluiten we aan bij de seizoenen (lente, zomer, herfst en winter)en bij de feesten (Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen, Moeder- en Vaderdag). Zo zie je dat er voor “vrije” thema’s beperkte ruimte overblijft.

De kinderen mogen zelf plannen wanneer ze de taken willen uitvoeren, als de taken maar binnen een week af zijn(Dalton: vrijheid in gebondenheid). De kleuters van groep 1 doen 2 taken per week(1 knutselactiviteit en 1 op het gebied van ontwikkelingsmateriaal) en de kinderen uit groep 2 drie taken(1 of 2 knutselactiviteit(en) of een taak op het gebied van ontwikkelingsmateriaal en 1 samenwerkingsopdracht b.v. samen werken aan een bepaalde taak of samen spelen in de hoeken(speelhuis, constructiemateriaal) of op de computer.
Ook kunnen de kinderen nog een meertaak gaan doen(als ze dit zelf willen). Tevens zijn er kinderen die meer uitdaging aan kunnen; zij mogen een taak uit de Levelkist kiezen.

Tijdens vrij spel mogen ze ook kiezen voor de taal- of rekenhoek.

We werken met een plan- en een keuzebord, dit is zowel voor de kinderen als de leerkrachten overzichtelijk. Je ziet nu in één oogopslag welke spelactiviteit of taak ze hebben gekozen.
Op maandagmiddag gaan de kinderen hun taken inplannen voor de hele week.(Uiteraard worden kinderen van groep 1 hierbij geholpen). Tevens is er ook heel veel ruimte om te spelen. Door spel komt een kind immers tot ontwikkeling).

Ontwikkeling van kinderen:
Wij gaan met ingang van het nieuwe schooljaar de ontwikkeling van de kinderen volgen aan de hand van ons leerlingvolgsysteem: KIJK! Wij kijken naar het kring-, spel- en werkgedrag van de kinderen. Verder houden wij de taal-, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling(zowel de grove/het bewegen van…..als de fijne motoriek/ het schrijven van…..het hanteren van de potloden en schaar etc.) goed in de gaten. Eveneens de zintuiglijke ontwikkeling en de rekenontwikkeling(getalbegrip, meten en meetkunde).

Wij mogen de kinderen die pas op school zijn de eerste maanden ontwikkelingsgelegenheid geven, dat betekent dat wij de kinderen niet ergens toe kunnen dwingen, maar wel stimuleren om bijv. een taak uit te voeren.
Er wordt veel gelegenheid gegeven om te spelen. In de klas zijn diverse hoeken gecreëerd, zoals het speelhuis(poppenhoek/winkeltje), knutselhoek, kleitafel, lego hoek, knexx, constructiemateriaal,leeshoek en de zandtafel. Een taal-, reken-en schrijfhoek wordt waarschijnlijk in de hal gecreëerd(hier zijn ook een aantal tablets aanwezig). Aangezien we geen speellokaal meer tot onze beschikking hebben zullen we bepaalde keuzeactiviteiten afwisselen(denk aan bouwen met blokken/spoorrails dit wordt dan afgewisseld met b.v. constructiemateriaal).

Samenwerken en samenspelen staat bij ons hoog in het vaandel. Iedere week gaan de kinderen van groep 2 een samenwerkingsopdracht uitvoeren(later in het jaar doet groep 1 hier ook aan mee). Iedere week rouleren de kinderen zodat ze met alle kleuters een keer aan de beurt komen.

 

Flip de Beer / Lettertas:

In de klas hebben wij Flip de Beer (bekend van het tv programma Koekeloere), welke iedere donderdag bij toerbeurt met een kleuter mee naar huis gaat voor een logeerpartij. Maandag komt hij terug op school en dan lezen we samen de belevenissen van de kleuter en Flip welke in het boek staan beschreven.

 

 

Elke week bieden wij een letter, cijferkleur, tegenstelling en vorm aan.
Ook gaat er bij toerbeurt een lettertasje met de kinderen mee naar huis. Hierin mogen ze plm. 5 voorwerpen stoppen die te maken hebben met de betreffende letter van de week(passend bij onze thema’s).

 

Vreedzame School:

We zijn bezig met blok 6 :

We zijn allemaal anders. We leren open te staan voor elkaar.

Iedere dinsdagmiddag doen we hiervan een les

                

      

 

Taal- & rekenontwikkeling:

Taal en Rekenen: Taal is erg belangrijk; wij besteden veel aandacht aan: klassen- en leergesprekken, verteltafel, opzegversjes, verhalen vertellen, prentenboeken voorlezen (interactief) woordkaarten, woordveld maken behorend bij de betreffende thema’s. Wij vinden het erg belangrijk dat u thuis, samen met uw kind, een boek gaat voorlezen en laat hem/haar dit dan verwoorden(interactie).

Naar aanleiding van onze cursus “Met sprongen vooruit”, zullen we op een speelse manier elke dag bezig gaan met het rekenen.

Tot slot besteden we ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind is uniek; respecteer een kind hoe hij/zij is; hoe gaan we met elkaar om? We hanteren in alle klassen dezelfde kapstokregels, en iedere groep heeft zijn eigen regels(op hun niveau) hieraan gerelateerd.
Normen en waarden zijn ook bij jonge kinderen van groot belang.

 

Fruit:

Coop Verstraete gaat ons voortaan op woensdag sponsoren met fruit.

In de laatste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat we graag van de pakjes af willen. We willen graag bijdragen aan een milieubewuster leven.

De kinderen hebben immers allemaal tijdens de 1e schooldag een dopper ontvangen welke thuis gevuld mag worden met drinken voor bij het fruit eten.

Voor tijdens de lunch worden er ook heel veel pakjes van thuis meegenomen. Misschien wilt u de kinderen het drinken meegeven in een beker(aub met naam erop). Er zijn kinderen die echt niet weten welke beker van hem of haar is en af en toe blijft er iets op het dienblad staan omdat de beker zogenaamd van niemand is, dit vind ik voor het kind erg vervelend). Vooralsnog schaf geen nieuwe beker aan, want…………………(wordt vervolgd).

 

5 gelijke dagen model:

De kleuters van groep 1 gaan op maandag, dinsdag, woensdag & donderdag naar school. Groep 1 is op vrijdag vrij. De kinderen van groep 2 gaan ook op de vrijdag naar school.

U mag uw zoon/dochter(groep 2) zelf op vrijdag naar gym brengen. Ze krijgen gym van de vakleerkracht meester Gerko. Juf Sandra haalt ze weer op van gym en zij volgen samen met de kinderen van groep 3(groep 4 schuift later ook aan) hun programma.

De kinderen van groep 3 schuiven om 12.00 uur gezellig bij ons in de klas aan en we gaan gezamenlijk de meegebrachte lunch nuttigen. Hierna hebben de kinderen even gelegenheid om te spelen, waarna we nog het middagprogramma draaien van plm. 12.45 uur tot 14.00 uur. Wij gaan dan o.a. bezig met de Vreedzame School & Muziek. Groep 3 zal ook hun eigen taak nog gaan uitvoeren.

Geeft u de kinderen voor ’s ochtends fruit & drinken mee en voor tussen de middag brood en drinken?

 

 

Gymnastiek:

Op woensdagochtend gaan we gymmen met groot materiaal in een prachtig groot gymlokaal. Willen jullie de gymtassen aan de kinderen meegeven(als ze al niet op school zijn) met hierin dus een t-shirt, korte broek en gymschoenen?

Zelfredzaamheid:

Heel graag thuis blijven oefenen met het zelf aan – en uitkleden van de kinderen.  Stimuleer de kinderen hierbij. Ze zijn dan ook best trots als ze zelf hun kleren(jas, sokken, broek, shirt en schoenen) aan kunnen trekken. Natuurlijk willen wij de kinderen hierbij helpen, geen probleem als het een lastige knoop of schoenen betreft. Juist op woensdag(gymdag) thuis gemakkelijke kleding laten aantrekken. Bedankt alvast!

 

Boekenpret:

Met ingang van maandag 17 september j.l. hebben we weer een collectie boeken van Biblionet ontvangen.

De kleuters hebben zelf een boek uitgezocht en mee naar huis genomen.

Voorlezen aan kinderen is heel erg belangrijk. Het is ook nog eens heel erg gezellig om samen een boek te lezen, plaatjes te bekijken, interactie te hebben met je kind, vragen stellen van b.v. wat denk je waar zal het boek over gaan, hoe zou het aflopen  etc.

Elke maandag mag de tas weer mee naar school en mogen de kinderen een nieuw boek uitzoeken om vervolgens weer mee te nemen naar huis.

Speelwerkuur:

Met ingang van maandag 11 maart j.l. zijn wij, de kleutergroepen, tijdens de gymles van groep 3 in kleine groepjes van 4 kleuters en één begeleider aan het werk.

We doen een gezelschapsspelletje, dramatische expressie(het uitspelen van een verhaaltje), mini loco/zoeff/ontwikkelingsmateriaal en de leeswerkhoek.

De  kinderen doen dan 2 activiteiten tussen 12.45-13.45 uur en 14 dagen later de andere 2 activiteiten. De planning is dat we dit tot eind juni 1 x per 14 dagen gaan doen.

De begeleiders zijn Jenny, Coby, juf Mandy & juf Jannie(reserve Simone)

 

 

Kijkochtend:

De ouders mogen(bij toerbeurt) een ochtend meedraaien in de klas.  Er hangt een papier bij de deur van de klas waarop jullie je naam kunnen invullen.

In principe is het dinsdagochtend, maar in overleg mag het ook op een maandag- of woensdagochtend.

Jullie zijn van harte welkom.

 

Hoofd- en zij-ingang kleuters:

De kleuters mogen met hun ouders/verzorgers via de hoofdingang of bij Kids2b ’s ochtends in school worden gebracht. Niet tijdens schooluren deze ingang vanaf de parkeerplaats nemen. Dit stoort voor de Noordewier.

Na de meivakantie mogen jullie de kleuters bij de zij-ingang van school ophalen. We willen kijken of dit van beide kanten bevalt!!

Naast de deur van de klas mogen de kinderen hun jassen aan de kapstok hangen en hun gymtas onder in de roze bak zetten.

De rugtas komt in de blauwe manden in de gang. Graag de bekers/doppers eruit halen en op de dienbladen zetten op het aanrecht. Links de bekers/doppers voor bij het fruit eten en rechts mag de beker/dopper voor de lunch worden neergezet.

 

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met drie groepjes, te weten:

Gele groep: Juliëtte, Koen, Jack, Oskar, Senna, Hannah & Rose

Blauwe groep: Jaimy, Stan, Thijs, Ralf & Matthijs

Groene groep: Maud, Niels, Hedzer, Lidelore, Levi & Sofie

Rode groep:  –

Oranje groep:-

Juf Henriët en Juf Jannie