Algemene informatie

Groep 1/2

Dag allemaal,

Wij zijn Henriët Poot en Jannie Dijkman, leerkrachten van de groepen 1 en 2 voor het schooljaar 2018/2019.
Wij werken met veel plezier op de Christelijke Daltonschool Ichthus in Baflo.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Jannie voor de groep en juf Henriët op donderdag. De kleuters van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De kleuters van groep 2(en 3) mogen op vrijdagochtend direct naar de kleedkamers van het gymlokaal worden gebracht. Hier gaan ze gymmen o.l.v. meester Gerko Floor. Na gym neemt juf Sandra de kinderen van groep 2 & 3 onder haar hoede en volgen ze hun programma waar later op de ochtend groep 4 ook aanschuift.

Vijf gelijke dagen model:

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen van 8.30 – 14.00 uur naar school. De kinderen van groep 3 komen om 12.00 uur gezellig bij ons in de klas om een broodje te eten en even te spelen. Vanaf 12.45 uur – 14.00 volgen wij met alle kinderen nog een programma, o.a. lessen van de Vreedzame school, muziek etc.
We zijn gestart op 5 september j.l. in onze groep met 16 leerlingen, waarvan 10 leerlingen in groep 1 en 6 kleuters in groep 2.

 

 

Hoe werken wij op school?

Wij werken met dagkleuren op onze school:

maandag (gele dag)dinsdag (blauwe dag); woensdag (groene dag);
donderdag (rode dag); vrijdag (oranje dag);

Tevens hangen er dagritmekaarten in de klas; de daghulpjes verschuiven de zwarte pijl, zodat de kleuters precies weten wat we zoal doen op een dag: Kring, Godsdienstige vorming, Bewegen (buiten, gym- of spellessen); Pauze (fruit eten); Taal- en/of rekenactiviteiten;
Taken uitvoeren(Knutselen en/of ontwikkelingsmateriaal),Spelen, Muziek etc.

Tijdsoriëntatie: We hebben een tijdwijzer in de klas(van pompom) en aan de hand van pictogrammen kunnen de kleuters heel goed zien wat voor het weer het die dag is, of er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden (zoals een verjaardag) en welke dag en maand het op dat moment is. Zo is tijdsoriëntatie duidelijk zichtbaar.

In de kleuterklas werken we met thema’s; ook sluiten we aan bij de seizoenen (lente, zomer, herfst en winter)en bij de feesten (Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen, Moeder- en Vaderdag). Zo zie je dat er voor “vrije” thema’s beperkte ruimte overblijft.

De kinderen mogen zelf plannen wanneer ze de taken willen uitvoeren, als de taken maar binnen een week af zijn(Dalton: vrijheid in gebondenheid). De kleuters van groep 1 doen 2 taken per week(1 knutselactiviteit en 1 op het gebied van ontwikkelingsmateriaal) en de kinderen uit groep 2 drie taken(1 of 2 knutselactiviteit(en) of een taak op het gebied van ontwikkelingsmateriaal en 1 samenwerkingsopdracht b.v. samen werken aan een bepaalde taak of samen spelen in de hoeken(speelhuis, constructiemateriaal) of op de computer.
Ook kunnen de kinderen nog een meertaak gaan doen(als ze dit zelf willen). Tevens zijn er kinderen die meer uitdaging aan kunnen; zij mogen een taak uit de Levelkist kiezen.

Tijdens vrij spel mogen ze ook kiezen voor de taal- of rekenhoek.

We werken met een plan- en een keuzebord, dit is zowel voor de kinderen als de leerkrachten overzichtelijk. Je ziet nu in één oogopslag welke spelactiviteit of taak ze hebben gekozen.
Op maandagmiddag gaan de kinderen hun taken inplannen voor de hele week.(Uiteraard worden kinderen van groep 1 hierbij geholpen). Tevens is er ook heel veel ruimte om te spelen. Door spel komt een kind immers tot ontwikkeling).

Ontwikkeling van kinderen:
Wij gaan met ingang van het nieuwe schooljaar de ontwikkeling van de kinderen volgen aan de hand van ons leerlingvolgsysteem: KIJK! Wij kijken naar het kring-, spel- en werkgedrag van de kinderen. Verder houden wij de taal-, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling(zowel de grove/het bewegen van…..als de fijne motoriek/ het schrijven van…..het hanteren van de potloden en schaar etc.) goed in de gaten. Eveneens de zintuiglijke ontwikkeling en de rekenontwikkeling(getalbegrip, meten en meetkunde).

Wij mogen de kinderen die pas op school zijn de eerste maanden ontwikkelingsgelegenheid geven, dat betekent dat wij de kinderen niet ergens toe kunnen dwingen, maar wel stimuleren om bijv. een taak uit te voeren.
Er wordt veel gelegenheid gegeven om te spelen. In de klas zijn diverse hoeken gecreëerd, zoals het speelhuis(poppenhoek/winkeltje), knutselhoek, kleitafel, lego hoek, knexx, constructiemateriaal,leeshoek en de zandtafel. Een taal-, reken-en schrijfhoek wordt waarschijnlijk in de hal gecreëerd(hier zijn ook een aantal tablets aanwezig). Aangezien we geen speellokaal meer tot onze beschikking hebben zullen we bepaalde keuzeactiviteiten afwisselen(denk aan bouwen met blokken/spoorrails dit wordt dan afgewisseld met b.v. constructiemateriaal).

Samenwerken en samenspelen staat bij ons hoog in het vaandel. Iedere week gaan de kinderen van groep 2 een samenwerkingsopdracht uitvoeren(later in het jaar doet groep 1 hier ook aan mee). Iedere week rouleren de kinderen zodat ze met alle kleuters een keer aan de beurt komen.

 

Flip de Beer / Lettertas:

In de klas hebben wij Flip de Beer (bekend van het tv programma Koekeloere), welke iedere vrijdag(of donderdag als het een leerling uit groep 1 betreft) bij toerbeurt met een kleuter mee naar huis gaat voor een logeerpartij. Maandag komt hij terug op school en dan lezen we samen de belevenissen van de kleuter en Flip welke in het boek staan beschreven.

 

 

Elke week bieden wij een letter, cijferkleur, tegenstelling en vorm aan.
Ook gaat er bij toerbeurt een lettertasje met de kinderen mee naar huis. Hierin mogen ze plm. 5 voorwerpen stoppen die te maken hebben met de betreffende letter van de week(passend bij onze thema’s).

Ook dit schooljaar gaan wij ons bezig houden met “De Vreedzame School”.

                                      

 

Taal- & rekenontwikkeling:

Taal en Rekenen: Taal is erg belangrijk; wij besteden veel aandacht aan: klassen- en leergesprekken, verteltafel, opzegversjes, verhalen vertellen, prentenboeken voorlezen (interactief) woordkaarten, woordveld maken behorend bij de betreffende thema’s. Wij vinden het erg belangrijk dat u thuis, samen met uw kind, een boek gaat voorlezen en laat hem/haar dit dan verwoorden(interactie).

Naar aanleiding van onze cursus “Met sprongen vooruit”, zullen we op een speelse manier elke dag bezig gaan met het rekenen.

Tot slot besteden we ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind is uniek; respecteer een kind hoe hij/zij is; hoe gaan we met elkaar om? We hanteren in alle klassen dezelfde kapstokregels, en iedere groep heeft zijn eigen regels(op hun niveau) hieraan gerelateerd.
Normen en waarden zijn ook bij jonge kinderen van groot belang.

Op ons eigen prikbord vindt U actuele informatie voor de kleutergroep. Daarnaast staat er op de website voor de groepen 1 & 2 met welke thema’s we bezig zijn.

We starten het nieuwe schooljaar met drie groepjes, te weten:

Gele groep: Juliëtte, Koen, Jack, Oskar, Senna & Hannah

Blauwe groep: Jaimy, Stan, Thijs, Ralf & Matthijs

Groene groep: Maud, Niels, Hedzer, Lidelore & Levi

Rode groep:  –

Oranje groep:-

Juf Henriët en Juf Jannie