Veilig Leren Lezen

Geen kind is gelijk en niemand leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Veilig leren lezen houdt daar rekening mee zodat leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau les krijgen.


De meeste leerlingen die in groep 3 starten met lezen, komen in de maangroep terecht. Dit is de basis van Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo met een half maantje erin.


In de loop van het jaar blijkt welke kinderen uit de maangroep wat moeizamer door de stof heen gaan dan gemiddeld. De basisinstructie blijft voor iedereen hetzelfde, maar als je kind wat extra aandacht nodig heeft, zijn daar speciale materialen voor. Deze zijn te herkennen aan het sterretje in het maanlogo.


Gaat je kind juist als een raket door de stof heen, dan zijn er extra pittige opdrachten, bijvoorbeeld met letters die nog niet behandeld zijn. Deze zijn te herkennen aan het raketje in het maanlogo.


De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle letters al kennen en correct en vlot drieletterwoorden lezen. Maar dat is niet het enige criterium. Zo kan het zijn dat de leerkracht toch besluit dat je kind niet klaar is voor de zongroep, ook al leest hij al goed en snel. Bijvoorbeeld faalangst of moeite hebben met zelfstandig werken kunnen redenen zijn om je kind met maan-raket te laten werken, omdat de kinderen die met de zonmaterialen werken, veelal zelfstandig bezig zullen zijn.

Maar de meeste kinderen beginnen nog altijd pas echt met lezen in groep 3, in de maangroep. Zonkinderen doen met de klassikale activiteiten gewoon met de hele groep mee. Alleen de verwerkingsopdrachten zijn anders. Deze zijn te herkennen aan een logo met een zonnetje.