Kern 7

VLL KERN 7

In kern 7 leren we de volgende klanken:
sch – ng – hoofdletters

In kern 7 leren we de volgende woorden:
schip – ring

    

     filmpje                filmpje

In de kernen 1 tot en met 6 hebben de kinderen alle letters geleerd. In principe kunnen ze nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leren de kinderen woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Ook oefenen de kinderen om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

Inhoud kern 7
In kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstellingen (zakmes). Ook leren de kinderen in deze kern de hoofdletters. Verder oefenen we om niet meer spellend te lezen.
Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start, gaat over het vinden van een schat op een schip.

Nog niet verbeteren
Kinderen zijn ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch zullen ze nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan het kind al snel woorden lezen met de letter –d- achteraan. Maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet meer helemaal parallel lopen. Als kinderen toch woorden schrijven waar spelfouten in zitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

Extra oefenen:

  • Klik hier om de woordrijtjes van Veilig & Vlot bij kern 7 te oefenen.
  • Vloeiend lezen trainen door middel van het principe voor-koor-door lezen.
    De schat