Prikbord

  • Wilt u ervoor zorgen dat uw kind eigen oortjes of een koptelefoon mee naar school neemt? Deze zijn voor eigen gebruik. We hebben ze nodig voor de dictee-oefeningen in de spellinglessen op Snappet.

 

  • Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is. Groep 7 is inmiddels ‘opgeleid’ om de rol van leerlingmediator (voor alle groepen) te vervullen. Het is één van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. De kinderen krijgen een certificaat dat feestelijk zal worden uitgereikt.

 

  • Donderdag 31 januari gaan we samen naar een voorstelling in Winsum. In principe gaan we allemaal op de fiets. Toch willen we graag voor de zekerheid auto’s kunnen inzetten (we zullen uiterlijk de dag ervoor laten weten of dit nodig is, of niet). Wilt u, bij slecht weer, rijden? Dan horen we dat graag! U kunt dit aangeven bij juf Linda of juf Milou.

 

  • Vanaf februari komt juf Maureen bij ons stage lopen. Juf Maureen is een tweedejaars pabo-student en liep het eerste halfjaar stage in groep 4/5. Zij zal er zijn op dinsdag en woensdag.

 

  • Vanaf groep 6 zijn (sinds dit schooljaar) de rapportgesprekken in februari leerkracht-kind-oudergesprekken. Alle kinderen worden met hun ouders uitgenodigd om op gesprek te komen.