Aanmelden

De inschrijving van 4 jarige leerlingen in onze school
Voor het eerst naar school is niet niks! Sommige kinderen dromen ervan, anderen krijgen nachtmerries bij het idee. Eén keer per jaar organiseren we een open dag. De ouders kunnen dan vrijblijvend de klassen binnen lopen, de sfeer proeven en kennis maken met de leerkrachten en het Daltononderwijs. Na inschrijving maakt de directeur een vervolgafspraak voor een intakegesprek. U kunt ook altijd even bellen voor een vervolgafspraak. De opvang van jonge kleuters ligt in de handen van de leerkrachten van de onderbouw. Zij zullen in overleg met de ouders, het kind laten kennis maken met school. De kinderen mogen vier keer een dagdeel komen “meedraaien”, voordat zij het vierde levensjaar bereiken. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van school. Nieuwe leerlingen in groep1 worden op de eerste dag na hun verjaardag op school verwacht.

Tussentijdse aanmelding
Bij tussentijdse aanmelding tijdens het lopende cursusjaar, bijvoorbeeld na verhuizing, vindt er een gesprek plaats met de directeur van de school. Deze zal de ouders op de hoogte stellen van de gang van zaken op onze school en iets vertellen van het karakter van de school. U kunt uw kind meenemen om onze school te bekijken en uw kind kan kennis maken met de eventuele nieuwe groepsleerkracht.
Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, ontvangt de vorige school van ons een bericht van inschrijving. Wij vragen dan gegevens over de vorderingen en resultaten op van de vorige school. Mede daardoor kunnen wij dan zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau van de nieuwe leerling.

Voor meer informatie of aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met Tietia van Houten, onze directeur.

Klik hier om het aanmeldingsformulier online in te vullen en te versturen.