Daltononderwijs

Leren is werken, zelfstandig en samen
Het onderwijs op onze daltonschool stelt de ontwikkeling van de leerling centraal. De begeleidingsfunctie van de leerkracht is daarbij cruciaal.

Visie op opvoeding en leren
Een kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving als ouders en leerkrachten het kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en verantwoordelijke jongvolwassene. Het is de opdracht van onze daltonschool om de leerling uit te dagen tot leren èn leven. Ruimte voor intellectuele groei in evenwicht met persoonlijke en sociale groei zal leiden tot een mens zonder vrees met een ondernemende democratische grondhouding.
Door vrijheid te geven komt er ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken.
Ons daltononderwijs stelt zich ten doel het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen door hen daartoe de vrijheid te geven. Dit krijgt vorm in een pedagogisch klimaat van wederzijds vertrouwen, waarbij leerlingen en leerkrachten verantwoordelijkheid nemen of geven en verantwoording afleggen of vragen voor eigen werk en handelen.

Het daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven we als daltonschool vorm en inhoud aan het onderwijs.
De 3 eerder zo vertrouwde kernwaarden vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn aangevuld met de kernwaarden effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging.
In de volgende 6 hoofdstukken zullen we deze kernwaarden nader toelichten met daarbij onze visie hierop. Om te lezen hoe we hier handen en voeten aan geven in de dagelijkse praktijk, verwijzen we u graag door naar ons Daltonbeleidsplan.

Klik hier om het Daltonbeleidsplan te lezen.