6. Borging

Het Daltononderwijs wordt geborgd door zelfevaluatie en visitatie. Jaarlijks evalueert het team de ontwikkelingen die ingezet zijn en bedenkt nieuwe ontwikkelingen voor het komende jaar, die in een Dalton ontwikkelplan worden uitgezet.
Elke vijf jaar wordt de school gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging. Het visitatieteam bezoekt de klassen, heeft gesprekken met de directie, daltoncoördinator, team, leerlingen, ouders en bevoegd gezag. Op grond daarvoor kan de licentie weer voor twee of voor vijf jaar verlengd worden.
Onze school is in schooljaar 2015-2016 gevisiteerd en onze licentie is voor twee jaar verlengd. Dit schooljaar worden we weer gevisiteerd.