De praktijk

Onze school hanteert de volgende dagkleuren:

Maandag – geel

Dinsdag – blauw

Woensdag – groen

Donderdag –rood

Vrijdag – oranje

Als kinderen hun werk af hebben, mogen ze de taakbrief kleuren in de dagkleur

Zelfevaluatie, reflectie
We willen de kinderen al vroeg leren om te reflecteren op hun werk. In groep 1 en 2 wordt dit mondeling gedaan en vanaf groep 3 kunnen kinderen op hun taakbrief aangeven hoe ze het werk vonden. Hierin is een opbouw gemaakt.
Elke dag evalueren we ook mondeling met de hele groep, direct na afloop van de lessen.

Werken met uitgestelde aandacht
Niet altijd is de leerkracht beschikbaar voor hulpvragen. Een voorbeeld hiervan is wanneer de leerkracht bij de instructietafel een kind aan het helpen is of de leerkracht geeft een instructieles aan de andere groep of de leerkracht. De groep kan aan het stoplicht zien of de leerkracht hulpvragen kan beantwoorden of niet. Rood = de leerkracht is niet beschikbaar en ik mag het ook niet aan mijn maatje vragen, oranje = de leerkracht is niet beschikbaar maar ik mag het wel aan mijn maatje vragen, groen = de leerkracht is wel beschikbaar en ik mag het ook aan mijn maatje vragen. We noemen dit ook wel “werken met uitgestelde aandacht”.

Blokje zelfstandig werken
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gebruiken bij het zelfstandig werken het houten blokje.
Rode stip = Ik wil alleen werken; je mag mij niet storen.
Groene stip = Ik wil samenwerken, mijn maatje mag mij wat vragen.
Vraagteken = Ik heb een hulpvraag voor de leerkracht als hij/ zij de routing doet.
Ook andere leerlingen mogen hulp bieden wanneer zij een vraagteken zien bij iemand uit hun groepje.

Stemniveaus
De leerkracht geeft met de stemniveaukaart aan hoe hard de leerlingen mogen praten tijdens het zelfstandig werken.

  • 0. Geen stem = Helemaal stil, niemand praat
  • 1. Spionnenstem = Fluisteren, alleen je buur kan je horen
  • 2. Groepjesstem = Alleen de kinderen in je groepje kunnen je horen.
  • 3. Praatstem = Je gewone stem als je praat.
  • 4. Presenteerstem = Iedereen kan je horen.
  • 5. Speelplaatsstem = Mag nooit binnen.

Handelingswijzers  
In groep 3 t/m 8 hangt een handelingswijzer voor de kinderen waarop staat waar ze aan moeten denken bij het zelfstandig werken.

Dagritme kaarten
In groep 1 t/m 3 wordt aan het begin van de dag met dagritme kaarten aangegeven hoe de dag eruit ziet. Vanaf groep 4 schrijft de leerkracht de instructietijd of toetstijd op het bord.