Taakwerk, extra werk en keuzewerk

Het taken- en keuzebord
Het taken- en keuzebord wordt gebruikt in groep 1 en 2. Kinderen geven op dit bord aan waar ze gaan spelen of werken. Ze kunnen op dit bord precies zien waar nog ruimte is om te spelen en welke taak nog gemaakt moet worden. Groep 3 heeft alleen het keuzebord.

De taakbrief
De taakbrief (beschreven op een A4) is een bepaalde hoeveelheid leerstof die in een week gemaakt dient te worden. Het is een belangrijk middel om de drie uitgangspunten vorm te geven.
De kinderen op onze school werken vanaf groep 3 met een dag/ weektaak. Aan het begin van de week wordt de leerstof met de kinderen besproken. Zij leren om hun werk over een dag te verdelen. Zij bepalen zelf de volgorde, het tempo en de manier waarop zij hulp willen vragen. Op het einde van de week moet het werk echter wél af zijn.
In groep 3 wordt er met een dagtaak gewerkt. Voor alle leerlingen staat naast de basistaken ook een specifieke individuele taak op de taakbrief.
Wanneer de leerlingen al deze taken af hebben, kunnen zij zelf een keuze maken uit de extra taken onderaan de taakbrief. In overleg met de leerlingen worden deze keuzemogelijkheden regelmatig gewisseld.
In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met een weekbrief. In groep 4 en 5 mogen de leerlingen als ze de dagtaak af hebben verder gaan met de volgende dag of extra werk gaan doen. Vanaf groep 6 plannen de kinderen het taakwerk voor de hele week.
Niet iedere leerling krijgt dezelfde taak. Voor leerlingen met een eigen leerlijn wordt door de leerkracht een taak op maat gemaakt. Ook voor leerlingen die meer aan kunnen wordt een eigen taak gemaakt.

Voor keuzewerk hebben we schoolbreed één vast moment gepland waarop alle leerlingen iets kunnen kiezen. Om het keuzewerk ook betekenisvol te laten zijn, werken we met opdrachtkaarten waar de leerlingen uit kunnen kiezen.