4. Zelfstandig werken

“Experience is the best and indeed the only real teacher”

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.
Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk.
Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van
leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Op de Ichthus betekent zelfstandig werken meer dan alleen werken.
Juist in situaties van samenwerken leren kinderen zelfstandig en zelfredzaam te zijn.