De leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Ichthus en van de Noordewier (uit iedere groep een leerling), bijgestaan door een leerkracht. Zij komen bij elkaar en bespreken punten die uit de groepsvergaderingen naar voren komen en leggen dit voor aan het
team. Deze manier van luisteren naar kinderen, hen een stem en inspraak geven, versterkt het democratisch burgerschap.