De naam Ichthus

De naam van onze school is destijds gekozen naar aanleiding van een kunstwerk dat op de gevel van ons vorige schoolgebouw zat.
Het woord ICHTHUS is Grieks voor vis, samengesteld uit de beginletters:
I’esous Christos Theou Huios Sooter;
hetgeen betekent: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

Het genoemde kunstwerk stelt een school vissen voor, die de grote vis volgen, welke een korf met broden draagt. Brood is het Bijbels symbool van het leven. Het woord van Jezus uit de Bijbel: ‘Ik ben het brood des levens’, symboliseert zo de identiteit van onze school.