Het schoolgebouw

Met ingang van september 2018 zijn wij onderdeel van het nieuwe kindcentrum ‘Marciaborg’. In dit kindcentrum zijn twee scholen (CDBS Ichthus en OBS Noordewier) en kinderopvang (Kids2b) gehuisvest.
De inpandige sportzaal wordt gebruikt door de scholen, de kinderopvang, maar ook door andere gebruikers, zoals de plaatselijke sportverenigingen.