Het team

Het team bestaat uit de directeur, de intern begeleider en (vak)leerkrachten. Verder zijn er een schoonmaakster werkzaam op onze school.
De directeur is twee dagen per week beschikbaar voor de school (aanwezigheid wordt aangegeven in de nieuwsbrief).
De interne begeleider is één dag per week aanwezig.
Naast het lesgeven heeft iedere leerkracht ook zijn of haar taken buiten
de groep. Dit kan zijn: Dalton coördinator, ICT’er, bedrijfshulpverlener, lid van de MR/OR.