Onderwijs met iPads

De iPads in groep 4 t/m 8 worden ingezet in plaats van boeken en schriften op het gebied van rekenen, spelling en vanaf dit schooljaar ook voor taal.
We gebruiken daarvoor Snappet. (https://nl.snappet.org/)
Snappet levert de methodiek voor deze vakken. In groep 7/8 wordt ook voor het vak studievaardigheden gebruik gemaakt van Snappet.
Naast deze vakken worden de Ipads als ondersteuning gebruikt, bijvoorbeeld om informatie op te zoeken op het internet (wereldoriëntatie).
De leerlingen maken ook presentaties op de Ipad. Dit doen ze door middel van filmpjes, foto’s en door gebruik te maken van Keynote (de powerpoint applicatie van Apple). In meerdere groepen hebben we het afgelopen jaar ook al veel gewerkt met LessonUp. (https://lessonup.io/nl/)
Hier kan de leerkracht een interactieve les maken en die delen met de leerlingen. Op deze manier zijn de kinderen allemaal heel direct bij de les betrokken.

iPadbeheer en internetveiligheid
De kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid is heel belangrijk en is ook onlosmakelijk verbonden met ons Daltononderwijs. Toch proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen op foute internetsites terecht komen.
Alle leerling-iPads vallen onder Zuludesk; dat wil zeggen dat ze beheerd kunnen worden door de leerkrachten. De leerkracht kan haar groep vastzetten in een app of in een website, zodat de leerlingen alleen daar kunnen werken voor een vastgestelde tijd. (https://zuludesk.com/nl/functionaliteit/zuludesk-teacher/)
Ook hebben we via Zuludesk een webfilter ingesteld. Dit is een filter van Apple dat probeert te voorkomen dat kinderen worden doorgelinkt naar verkeerde websites.
Daarnaast kunnen we via Zuludesk websites blokkeren. Wanneer u van uw kind hoort dat hij/zij een website heeft kunnen bezoeken, waar u van schrikt of waar u problemen mee hebt, wilt u dat alstublieft melden aan de leerkracht of aan de directeur? Wij kunnen dan maatregelen nemen.

Aansprakelijkheid
Qua gebruik verwachten we dat de kinderen voorzichtig met hun iPad omgaan. Een ongelukje is snel gebeurd. Als er schade ontstaat door onvoorzichtig gebruik, of na herhaaldelijk waarschuwen, dan doen wij een beroep op de WA verzekering van de ouders voor de kosten van de reparatie.