VCPO Noord Groningen

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Onze school, CDBS Ichthus, maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen: VCPO Noord Groningen. Deze vereniging voert het bestuur over 16 scholen uit de gemeenten de Marne, Winsum, Bedum en de Eemsmond.
Iedereen die instemt met de grondslag van de vereniging kan hiervan lid worden. Bij de inschrijving van leerlingen krijgen alle ouders een formulier om zich als lid aan te melden. Statuten van de vereniging zijn op school verkrijgbaar. Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

De raad van toezicht van de Vereniging
De raad van toezicht bestaat uit 5 of 7 leden die op basis van deskundigheid of persoonlijke kwaliteiten worden benoemd. De raad van toezicht wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd.


VCPO Noord-Groningen
Borgweg 46
9951 BG Winsum GN
http://www.vcpong.nl