De levensbeschouwelijke identiteit

Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging zijn wij ons bewust van het feit dat ieder kind mag zijn zoals zij/hij is. Ieder kind is uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. We brengen de kinderen respect voor elkaar bij. Ieder mens heeft recht op waardering. Respect en waardering is geen gunst, maar behoort ‘de gewoonste zaak’ van de wereld te zijn. Je staat niet alleen in de wereld.
Iedereen heeft met haar/zijn medemens te maken. Dit kan niet vrijblijvend zijn. Iedereen zal voor een ander zorg moeten dragen. Daar hoort verantwoordelijkheid bij.
In de Bijbel staan veel voorbeelden waar wij ons aan kunnen spiegelen. We beginnen met geloofsoverdracht en naarmate de kinderen ouder worden, worden er meer geloofsgesprekken gevoerd.
Door kinderen jong in aanraking te brengen met de Bijbel, kunnen ze op latere leeftijd een persoonlijk geloofsleven opbouwen.