De onderwijskundige identiteit

Wat betekent het om een daltonschool te zijn?
Sinds augustus 2000 zijn wij een erkende Daltonschool.
De werkwijze van een daltonschool is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst. Helen Parkhurst is de grondlegster van het daltononderwijs.
Zij kwam als onderwijzeres op een éénmansschooltje te werken in de Amerikaanse plaats Dalton.
Daar gaf zij les aan 40 kinderen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. Zij zocht een manier om ieder kind zo optimaal mogelijk les te geven. Vanuit dat oogpunt is zij begonnen met het ontwikkelen van een visie, die nu bekend staat als het daltononderwijs.

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Een daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.