Aanvraag verlof

Indien u verlof wilt aanvragen wegens bijzondere omstandigheden kunt u bovenstaand formulier ingevuld inleveren bij de betreffende groepsleerkracht. Wanneer het gaat om het aanvragen van een vakantie buiten de schoolvakanties om, dient u ook het onderste formulier in te vullen en bij te voegen. Indien er toestemming is, krijgt u het formulier ondertekend retour. De school bewaart ook een exemplaar.

Meer info
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt.