Activiteiten voor de ouders

Infoavond
Aan het begin van het schooljaar wordt een infoavond gehouden. Door de leerkrachten wordt informatie gegeven over het reilen en zeilen in de afzonderlijke groepen. Besproken wordt welke leerstof aan de orde komt, welke materialen gehanteerd worden, klassenregels, etc.

Spreekavonden
Op de spreekavonden worden 10-minuten gesprekken gehouden. Tijdens het gesprek bespreken de ouders en de leerkracht aan de hand van het rapport of andere lijsten de vorderingen van het kind. De ouders ontvangen een uitnodiging voor deze avond. Per jaar worden drie spreekavonden georganiseerd.

Ouderavond
Ieder jaar wordt er een ouderavond georganiseerd met een voor de ouders interessant onderwerp.