Ouderbijdrage

Aan de ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd. In het informatieboekje dat u aan het begin van het schooljaar hebt ontvangen, staat hoe hoog het bedrag per kind is. Deze bijdrage is vrijwillig, maar van u wordt wel verwacht dat u het betaalt. Het geld wordt immers besteed aan schoolreizen, stoetjestakken, feesten, vieringen etc. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen vergoeding van het ministerie van Onderwijs.